Blogger Build Course วันที่ 10-11 กันยายน 2562 @ อบรมเขียนเว็บบล็อก เว็บไซต์ Blogger ของ Google สร้างรายได้ในยุค 4.0 (บทความพิเศษ: "น้อยแต่มาก")

สวัสดีครับเพื่อนๆ ทุกท่าน ปัจจุบันหลังจากได้เป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปมาตลอด 13 ปีตั้งแต่ปี 2006 และตัวเองไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ แต่ใช้ประโยชน์จากการเขียนเว็บของ Blogger เป็น มีรายได้จากความรู้นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงชีพ บวกกับอายุมากแล้วไม่สะดวกออกไปนอกบ้าน จึงเริ่มที่จะเปิดคอร์สสอนการทำเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้จริง ที่บ้านแทน สำหรับครั้งนี้เป็นการสอนที่ผมเรียกว่า "น้อยแต่มาก" เนื่องจากมีผู้เข้าอบรมเพียง 2 ท่าน ซึ่งเดิมปกติ จะมีจำนวน 4-5 ท่าน เพราะมีผู้เข้าอบรมขอเลื่อน 1 ท่าน และเป็นไข้ไม้สบายอีก 1 ท่าน 

แต่ที่ผมใช้คำกล่าวว่า "น้อยแต่มาก" นั้นเนื่องจาก 2 เหตุผลสำคัญ คือ 1) ผมมีการปรับการสอนใหม่หมด สลับเนื้อหาในขั้นตอนเก่า ของครั้งก่อนๆ แบบกลับหัวกลับหางเลยทีเดียว และ 2) เป็นครั้งแรกที่มีจำนวนผู้เข้าเรียนเพียง 2 ท่าน น้อยที่สุดตั้งแต่เคยสอนที่บ้านครับ แต่กลับได้ผมอย่างน่าพอใจ ในความเห็นส่วนตัว คือ การสลับเนื้อหาใหม่ทั้งหมด กลับทำให้ได้ผลที่ดีกว่าครั้งก่อนๆ ทำให้ผมทราบว่าในครั้งต่อไปนั้นควรสอนลงรายละเอียดอะไรได้อีกบ้าง และการสอนเพียง 2 ท่าน ทำให้การสอนไปได้เร็ว แม้ว่าสถานการณ์จริงจะมีความผิดพลาดในบางขั้นตอน แต่โดยรวมก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ


พี่ตุ้ม (นั่งซ้าย ผม (กลางนั่งบนเตียง) และน้องแคท (นั่งขวา)


บรรยากาศที่ทั้ง 2 ท่าน พี่ตุ้ม น้องแคท กำลังเร่งทำการบ้านรายการสุดท้ายให้ทัน ถ่ายภาพร่วมกัน หลังอบรมเขียนเว็บไซต์ Blogger ของ Google เสร็จ

 ส่วนตัวรู้สึกถึงการสอนในครั้งนี้ พอใจในภาพรวม เพราะได้เห็นถึงความเข้าใจของทั้ง 2 ท่าน ที่มีต่อการทำเว็บภายใน 2 วัน และผมเชื่อว่าทั้ง 2 ท่านจะนำความรู้ในการทำเว็บไปสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่นเดียวกันกับที่ผมได้ใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Follow me on Twitter
Visit me on Facebook

บทความที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก